:: EMLAK ARAMA
SATILIK KİRALIK
      Konut     İşyeri       Arsa

15 yıldır emlak sektöründe kendine özgü bir yer edinen firmamızın misyonu, sektöründe güvene layık olabilmektir. Bunun yolunun doğruluk, dürüstlük ve kaliteli hizmetten geçtiğini çok iyi biliyoruz. Sizleri emlakta GÜVENLİ BULUŞMANIN ADRESİ KERVAN 'a davet ediyoruz.

   :: EMLAK REHBERİ...

 
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? ümraniye dudullu Emlak ile ilgi Herşey ,Emlak,emlakçılık,gayrimenkul,arsa

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Konut kredileri, harç oranları , muafiyetler, damga vergisi oranları , emlak vergisi, KDV, SİT alanları, kırsal kesim, çiftlik evleri, değer biçme... Hangi konutlara kredi alınabilir? Seçeceğiniz konut, bir apartman katı, bahçeli ev, yazlık, dükkan, mağaza, büro olabilir. Sadece, inşaatının bitmiş ve yapı kullanma izin belgesinin (iskânının) alınmış olması gerekir. Konut fiyatının yüzde kaçı kredi olarak kullanılabilir?

Satın alınacak konut veya iş yerinin ekspertiz değerinin maksimum %75'ine kadar kredi kullanılabilir. Alınan kredi miktarının gelire oranı ne olmalı?

Uzmanlar, ödemelerde zorluk yaşanmaması için alınan kredi miktarının, ailenin toplam gelirinin üçte birini geçmemesi gerektiğini belirtmektedirler.

Herkes konut kredisi alabilir mi?

18 yaşından büyük, risk ve istihbaratında herhangi bir olumsuzluğu bulunmayan ve gelirini belgeleyen herkes krediden yararlanabilir.

Sigorta yaptırılıyor mu?

Konut sigortası ve kredi alanlara hayat sigortası yapılmaktadır. Sigorta, kredi vadesi süresince yenilenir.

Kredi karşılığında emlaka ipotek konuluyor mu?
Evet.

Kredi başvurusunda hangi belgeler isteniyor?

Başvuru belgeleri, her bankaya göre değişebilecek olmakla beraber genellikle, nüfus cüzdanı, son döneme ait, su, elektrik, doğalgaz, telefon faturası veya ikametgah belgesi, ücretlilerin maaş bordrosu, serbest meslek mensuplarının vergi levhası, emeklilerden hesap cüzdanı, satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi ve yapı kullanım izin belgesi istenmektedir. Takibi bankadan yapılmalıdır.

Emlak alım satımında harç oranı ne kadardır?

Emlak alım satımında harç, satış bedeli asgari beyan değerinin altında olmamak kaydı ile alıcı ve satıcı için ayrı ayrı satış bedelinin %1.5'idir. Güncel oran, tapudan takip edilmelidir.

Emlak alım satım harcının muafiyet hali var mıdır?

Son düzenlemelerde afet konutlarında, 1. ve 2. derece eski eser binaların satışında harç muafiyeti vardır.

Kat karşılığı inşaat anlaşmasına göre arsa payı devrinde alım-satım harcı var mıdır?

Kat karşılığı inşaat anlaşması nedeni ile hisse devrinde de normal satışlar gibi satış bedeli üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı %1.5 oranında harç öderler.

Çıplak mülkiyette (ölünceye kadar bakma akdinde) tapu harcı ne kadardır?
Alıcı ve satıcı için ayrı ayrı %1.5’dir. Güncel oran, tapudan takip edilmelidir.

İntifa hakkının devrinde tapu harcı ne kadardır?

Devir alan için %1.5’tir. İntifa hakkının devrinde satış bedeli, vergi değerinin 2/3’ünden fazla olamaz. Güncel oran, tapudan takip edilmelidir.

İpotek tesisinde tapu harcı ve damga vergisi oranı ne kadardır?

İpotek tesisinde tapu harcı ipotek miktarı üzerinden binde 3.6’dır. Güncel oran, tapudan takip edilmelidir.

Vasiyet işlemlerinde tapu harç oranı ne kadardır?

Vasiyet işlemlerinde tapu harcı % 0.9’dur. Güncel oran, tapudan takip edilmelidir.

Kira stopajı nedir, oranı ne kadardır? Sahibi şirketler dışında olan bir emlakın, iş yeri olarak kiralanması halinde kira bedelinden kesilerek maliyeye ödenmesi gereken peşin vergidir. Kira bedelinin %22’si stopaj olarak kesilir. Stopaj kesilmemiş kira bedeline brüt kira, kesildikten sonra kalan kısma net kira denir. Konut olarak kullanılan meskenlerin kiralarından stopaj kesilmez.

Stopaj hesaplamasına bir örnek verebilir misiniz?
Bir iş yerinin kira anlaşmasındaki kira bedeli 1000 YTL ise bu brüt kiradır. Bunun %22 si 220 YTL eder ki bu rakam stopajdır. Maliyeye kiracı tarafından ödenir. 1000/220 = 780 YTL ise kiralayana ödenmesi gereken net kiradır.

Net kiradan brüt nasıl hesaplanır?

Kira bedelinin neti biliniyorsa brütünü bulmak için o rakam (stopajın %22 olması halinde) 78’e bölünerek çıkan rakam 100 ile çarpılır. Örnek; net kira 800 YTL ise brüt kira, 800/78 (100) = 1025 YTL’dir.

Stopaj makbuzları kiracıdan alınmalı mı?
Stopaj, kiralayanın gelir vergisine mahsuben ödendiğinden nihai vergiden düşülmesi gerekmektedir. Bunun için de ödenen stopajın belgelenmesi açısından makbuzunun alınması gerekir.

Emlak vergisi oranları ne kadardır?

Meskenlerde %0.1, diğer binalarda %0.2 (bu ikisi büyük şehir belediye sınırları içinde ise %100 artırımlı olarak uygulanır), arazide %0.1, arsada %0.3’tür. Güncel oran, takip edilmelidir.

Emlak vergisi genel beyanı ne zamandır?
Bina, arsa ve araziler için her dört yılda bir olmak üzere, bütçe yılının mayıs ayında beyanname verilir.
Emlak vergisi ne zaman ödenir?
Emlak vergisinin 1'inci taksiti mart, nisan, mayıs aylarında, 2. taksiti kasım ayı içinde ödenir. Köylerde ilgili muhtarlıklara beyan edilerek kıymet beyan defterine geçirilen bina ve arazinin vergisi, kasım ayında ödenir.

Emlak vergisi değişiklik beyannamesi ne zaman ödenir?

Değişiklik beyannameleri, değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulduğu takdirde, beyanname olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde verilir.

Hisseli bir emlakın beyannamesini kim verir?
İştirak halinde (elbirliği mülkiyetinde) hissedarlar birlikte verebileceği gibi, herhangi bir hissedar tek başına da beyanname verebilir. Müşterek mülkiyette (paylı mülkiyette) beyanname münferiden verilir.

Haziran ayında alınan bir dairenin beyannamesi ne zaman verilecektir?
Aralık ayı sonuna kadar beyanname verebilir. Eğer bu işlem yılın son üç ayında gerçekleşmiş olsaydı, satış tarihten itibaren 3 ay içinde beyanname verilecekti.

Yeni malikin vergi sorumluluğu ne zaman başlar?

Edinildiği yılı takip eden yıldan itibaren başlar.

Yeni alınan bir emlakın geçmiş yıllarda ödenmeyen vergisinden kim sorumludur?
Emlakın vergisinden eski ve yeni malik birlikte sorumludur.

Torunun konut ihtiyacı için tahliye davası açılabilir mi?
Kiralayanın kendisinin, eşinin ve çocuklarının ihtiyacı için tahliye davası açılabilir, torunun ihtiyacı için tahliye davası açılamaz.
Emsal nedir?
Emsal, örnek anlamına gelmektedir; bir emlak için değerlendirme yapılırken veya kira bedeli belirlenirken örnekler de dikkate alınır.

Kat karşılığı inşaat anlaşması ile verilen yerlerle ilgili anlaşmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

A'dan Z'ye, inşaat malzemelerinin marka ve sınıfını da belirtmek sureti ile teknik şartnamesi hazırlanmalıdır. İnşaatın, iskan izni alınmasına kadar süresi belirlenmeli, gecikme halinde gecikmeden dolayı uygulanacak cezai şart net olarak belirtilmelidir. En önemlisi krokisi de çizilmek sureti ile hangi bağımsız bölümlerin, kime ait olacağının anlaşmada belirtilmesi gerekir. Müteahhide karşı yeterince güven oluşmamış ise topraktan hisse verilmemeli, inşaatın seviyesine göre tek tek kat irtifak tapusunun verilmesi kararlaştırılmalıdır. Kat karşılığı inşaat anlaşması noterde yapılmalı ve şartlar özenle seçilmelidir. Mümkün ise bir hukukçudan yardım alınmalıdır. Bu anlaşmada şunlar olmalıdır, · İnşaatın başlama tarihi, · İnşaatın bitiş tarihi, · Kaç dairenin müteahhide kaç dairenin arsa sahibine kalacağı, · Özel şartlar, · Gerekli makamlara müracaat şartı (TEK, İSKİ, İGDAŞ vs), · Feshi gerektiren durumlar, · Resmi kurumlardaki masraflar vs.

Bazı bölgelerde yüzde ile belirtilen inşaat izni ne anlama gelir?

Yüzde ile belirtilen inşaat izni, bir arazinin kaç metrekaresine inşaat yapılabileceğini gösterir. Bu yüzdeler, imar planlarında ve imar durumlarında gösterilir ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) olarak geçer.

SİT alanı ve dereceleri ne anlama geliyor?
SİT’in yasadaki tarifi: "Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alandır." Ülkemizde doğal kentsel tarihi ve karışık olmak üzere tescilli 6812 SİT alanı vardır. IEHC (Avrupa Konseyi Kültürel İşbirliği Konseyi Mimari Mirası Koruma Envanteri)’ye göre SİT alanları önem ve özelliklerine göre şöyle gruplandırılmıştır: 1. derecede kentsel SİT: Kesin SİT’tir. Eski mimariye tam bir saygı gerektirir. 2. derecede kentsel SİT: Yüksek hacim, malzeme kısıtlamaları ile eski ve yeni arasında bütünlük sağlamayı öngören SİT’lerdir. 3. derecede kentsel SİT: Yeni ile eski kentin uyumlu gelişmesinin sağlanabildiği alanlardır.

Arazinin yeri tam olarak nasıl tespit edilir?

Arazi alımında kırsal kesimde arazinin yerinin tespiti önemli bir problemdir. Kişiler, arazinin tam sınırını bilemeyebilirler. Bu nedenle arazi alacak olanların kadastro müdürlüklerine başvurup <<< bir mühendis veya teknisyenin sınırları tespitini istemelidirler.

Arazi alımlarında ödeme nasıl yapılmalı?
Arazinin kesin yerinin ve tapuda sınırlaması bulunmadığının belirlenmesinden sonra ödeme yapılmalıdır.

Orman köylerinde tapulu arazi bulmak mümkün mü?
Orman köylerinde de tapulu arazi bulmak mümkündür. Ancak çoğunlukla köylüler kendi arazilerinin sınırlarını genişleterek orman sahasına taşmaktadırlar. Bu yerlerde arazi alınırken, özel parsel ile orman alanının sınırının tespit edilmesi, sonra alıma karar verilmesi gerekmektedir.

Kırsal kesimde yapılaşma nasıl gerçekleşir?

Kırsal kesimde imar planı bulunmadığı için uygulama imar planı çerçevesinde yapılaşma düşünülemez. Ancak parselin %5’i oranındaki alana iki kat bina inşası mümkündür. Bu nedenle küçük parseller inşaata elverişli değildir.

Çiftlik evi için arazi kampanyaları nasıl yapılıyor?
Bazı şahıslar büyük arazileri alıp 300-400 m2’lik alanlara bölerek satışa çıkarmaktadırlar. Oysa hukuken böyle bir özel parselasyon yapılamaz. Bu alanlar müstakil tapulu olarak satılamaz. Hisseli tapu olarak alınabilir, ancak alıcıya gösterilen alana sahip olunamaz. Aksi halde her satın alan, arazinin her yerine malik olur ve dolayısı ile inşaat yapımında önemli bir problem oluşur.

Arazinin ya da sahiplerinin hakkında araştırma nasıl yapılır?
Arazinin tek mi yoksa hisseli tapu mu olduğu, tapu dairesinden öğrenilmelidir. Tek malikli arazilerin alımı tercih edilmelidir. Hisseli alım, sonradan diğer hissedarlar ile ihtilafa neden olabilir; zira diğer hissedarlar öncelikli alım haklarını kullanmak isterlerse satın alınan hisse mahkemece iptal edilebilir.

Nerelerden arazi almamak gerekir?


kiralık emlak ,satılık emlak,kiralık işyeri,satılık işyeri,kiralık depo fabrika,satılık arsa,kiralık arsa,emlakçı,lıkla ilgili tüm terimler,satılık daire,kiralık daire,kiralık antrepo,imes,des,kadosan,keyap,modoko,dudullu organize sanayi bu bölge tüm ilanlarımız sitemizde 


Diğer haberleri görmek için tıklayınız...

 

SATILIK

detaylı bilgi için tıklayınız...


   :: YAKIN ÇEVRE
Kervan Emlak Dudullu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde İmes Sanayi Sitesi, Modoko ve Keyap Çarşı gibi büyük iş merkezlerinin en merkezi noktasında bulunmaktadır...
 
Ataşehir - Şerifali Çiftliği - Çekmeköy'de konut arsaları ve kat karşılığı arsalar
» Tel: +90 (216) 527 27 27 | » Fax: +90 (216) 420 49 66   » info@kervanemlak.com - » www.kervanemlak.com  

ANA SAYFA | HABERLER | BİZE ULAŞIN | E-POSTA